O nás

Individuálny prístup

Výkop inžinierských sietí, obnova národnej kultúrnej pamiatky alebo stavba rodinného domu, vždy sa jedná o unikátnu situáciu vyžadujúcu si osobný prístup. My to vieme, a preto sa pri každej zakázke riadime požadavkami investora, zohľadňujeme zákonné ustanovenia a zvažujeme miestne podmienky.

 

Promptné jednanie

Od prvého kontaktu až po odovzdanie nálezovej správy. S každou zakázkou príjmame záväzok dokočiť svoju prácu v čo najkratšom možnom termíne. Koordinujeme našu činnosť s investorom tak, aby boli dodržané termíny stavebných prác a výskumná dokumentácia bola pripravená ku kolaudačnému konaniu.

 

Precíznosť a profesionalita

V teréne či v archívoch, vieme čo robíme a vieme na čo sa zamerať. Naša práca je rýchla a profesionálna. Spracovanie výsledkov našej práce je na najvyššej možnej úrovni.

Naše Služby

Vykonávame všetky činnosti spojené s archeológiou na území celej Slovenskej republiky. Od samotného výskumu v teréne po reštaurovanie nálezov. Radi nájdeme riešenie ušité na mieru práve pre Vás.

  • predinvestičné zhodnotenie lokality
  • všetky archeologické práce v teréne
  • nedeštruktívny archeologický prieskum (geofyzikálnymi prístrojmi)
  • poradenstvo v oblasti archeológie
  • odborné reštaurovanie archeologického materiálu
  • fotogrametria
  • vedecko-technická ilustrácia archeologického materiálu

KONTAKT

TRIGLAV Archeologická spoločnosť s r. o.
Jantárova 30, 040 01 Košice
Slovenská republika
 

triglav.archeologia(zavináč)gmail.com
+421 904 689 366
 

Bankové spojenie: SLSP a. s.
SK20 0900 0000 0050 4106 8303
 

IČO: 46 516 239
DIČ: 2023467567
IČ DPH: SK2023467567